Voor de woonvoorzieningen van ZOMO vormen de teams een essentieel onderdeel van de organisatie.

De teamleider werkt op de woonvoorziening en vormt in feite samen met het team en de cliënten een groot gezin. De teamleider wordt ondersteund door een klein team van gekwalificeerde vaste medewerkers. Alles heel overzichtelijk en familiair. Er heerst veiligheid en geborgenheid en er is aandacht en respect voor elkaar. De bewoners ontvangen persoonlijke aandacht, begeleiding en verzorging bij het dagelijks leven. Wij streven naar een huiselijke sfeer waar bewoners zich thuis voelen. De woonvorm is te vergelijken met de natuurlijke setting van een warm gezin. Veilig, geborgen, gezellig en aandacht voor elkaar.

De begeleiders uit het vaste team medewerkers zijn permanent aanwezig in de gemeenschappelijke ruimten en kunnen zo waarborgen, dat de bewoners met aandacht en respect met elkaar omgaan en de begeleiding krijgen die ze nodig hebben.