ZOMO streeft naar een optimale samenwerking met ouders en bewoners.

Om de inspraak van ouders en bewoners te kunnen waarborgen zijn er twee specifieke overleggen.

Per woonvoorziening is er een zogenaamde klankbordgroep ouders. De klankbordgroep bestaat uit drie ouders, de zorgouders en een lid van de centrale directie. De klankbordgroep bespreekt op hoofdlijnen de koers en de ontwikkelingen binnen de woonvoorziening en ZOMO algemeen. Van de overleggen worden verslagen gemaakt en verstrekt aan alle ouders en medewerkers. De klankbordgroep komt 4 x per jaar bijeen of zoveel meer als gewenst.

Voor de bewoners is er een zogenaamde bewonersoverleg. Vanuit de bewoners zijn er 3 vertegenwoordigers die samen met het zorgechtpaar per 2 maanden de dagelijkse zaken in en rondom de woonvoorziening bespreken.

Met deze twee gestructureerde overleggen is er de mogelijkheid van een officieel platform waarin zaken besproken kunnen worden. Daarnaast zijn de medewerkers en het zorgechtpaar dagelijks te bereiken voor overleg en afstemming aangaande de persoonlijke situatie van een bewoner.