Bekostiging

Hoe wordt de zorg en ondersteuning bekostigd ?

De bekostiging van de zorg en ondersteuning van de cliënt wordt gedekt uit het Persoonsgebonden Budget (PGB).

Hoe wordt het wonen bekostigd?

De bekostiging voor wonen wordt vanaf 23 jaar in het algemeen gedekt door het inkomen van de cliënt. Dat is doorgaans de WAJONG uitkering. Onder 22 jaar gelden leeftijdskortingen

Hoe wordt de dagbesteding bekostigd?

De bekostiging van de dagbesteding voor de cliënt wordt eveneens gedekt uit het Persoonsgebonden Budget (PGB), onderdeel dagbesteding

En hoe gaat dat in zijn werk ?

Maandelijks ontvangt de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger een gespecificeerde factuur van de geleverde diensten.

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen..