ZOMO Wonen levert haar diensten uitsluitend aan cliënten die zijn geïndiceerd door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) met toegang tot de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Het CIZ geeft in het geïndiceerde zorgzwaartepakket (ZZP) aan wat aan zorg moet worden geboden.

De wettelijk vertegenwoordiger vraagt op basis van het indicatiebesluit bij het Zorgkantoor een PGB aan (Persoonsgebonden budget).

ZOMO Dagbesteding levert haar diensten aan zowel cliënten met een WLZ toegang als met een WMO indicatie voor dagbesteding. Ook is het mogelijk om diensten af te nemen van ZOMO Dagbesteding indien de cliënt woont bij een andere zorginstelling via zorg in natura of met PGB. Met de meeste zorginstellingen in de regio heeft ZOMO Dagbesteding mantelovereenkomsten.

ZOMO bespreekt samen met de cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger hoe invulling wordt gegeven aan de geïndiceerde zorg. ZOMO richt zich in de aanpak op het bevorderen en behoud van zelfredzaamheid. De afspraken worden vastgelegd in de zorgovereenkomst tussen ZOMO en de cliënt en zijn /haar vertegenwoordigers.

ZOMO factureert maandelijks aan de wettelijk vertegenwoordiger, conform de afgesproken diensten en vergoedingen op basis van het toegekende PGB.

ZOMO ondersteunt waar nodig cliënten en hun (wettelijk) vertegenwoordigers bij de procedures van het CIZ, Zorgkantoor en de SVB.