ZOMO vindt inspraak van cliënten, ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers van wezenlijk belang. De zorg vraagt naar onze mening om een klantgestuurde benadering.
De wensen van de cliënt en de inspraak in de begeleiding staan bij ZOMO bovenaan de prioriteitenlijst. De cliënt is klant.
Geen onnodige bureaucratie en van het kastje naar de muur gestuurd worden. Goede afspraken met elkaar maken en korte communicatielijnen maken de dingen duidelijk en helder.
Binnen ZOMO is de cliënt een klant, waarbij zijn of haar tevredenheid over de zorg en de aanpak bepalend is voor het succes.

ZOMO geeft de cliënt wat is afgesproken en is daarop aan te spreken.