Het zorgteam bespreekt periodiek met elkaar de wijze waarop invulling is gegeven aan de zorgovereenkomst per cliënt en maken afspraken voor de komende periode.

Eenmaal per halfjaar (of vaker indien nodig) worden de afspraken uit de zorgovereenkomst geëvalueerd en besproken met de cliënt en zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger. Eenmaal per jaar wordt er een ondersteuningsplan gemaakt en besproken met de cliënt en zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger.

De kwaliteit wordt primair ervaren en gewaardeerd door de cliënt zelf en zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger. De cliënt en de wettelijk vertegenwoordiger zijn immers de klanten van ZOMO. Zij bepalen of er sprake is van voldoende tevredenheid en of er noodzakelijke verbeterpunten zijn. Onze ambitie is de best passende zorg aan te bieden in een prettige omgeving, waarbij wij streven naar minimaal een 8,0 als cijfer voor de klanttevredenheid. De laatste jaren scoren wij gemiddeld een 8,5 als klantwaardering.

ZOMO maakt gebruik van een onafhankelijke vertrouwenspersoon, waar cliënten met hun zorgen over de dienstverlening terecht kunnen.

Eenmaal per 2 jaar organiseert ZOMO een tevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek geeft de tevredenheid van de ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers van cliënten weer en levert aanbevelingen op voor het realiseren van eventuele verbeteringen.